Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Algemene voorwaarden

Inhoud bij Website onderhoud, Website design, Drukwerk

Auteursrecht (copyright), gedeponeerde merken
De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal / logo etc. ) die aan Majosa worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. Majosa is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst), Majosa kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Drukwerk

De klant gaat ermee akkoord alle bestanden/proef voorstellen grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant.

Majosa drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Majosa op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.