Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

 Algemene Voorwaarden

Bij het maken van de foto is er toestemming van de gefotografeerde

 

Publicatie foto-opdrachten evenementen

Bij publicatie van de foto(‘s) dient de naam van de fotograaf  (Foto Majosa  of http://www.majosa.nl of ‘mijn naam’) te worden vermeld.  Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf. (Of ik moet zelf nadrukkelijk aangeven dat dit niet nodig is)

 

Auteursrecht op Foto’s - 10 Geboden.

  1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als u een foto wilt gebruiken.
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor  gebruik van een foto. 
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als u niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.