Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Eigen bijdrage Deelnemers/Client

Uitleg eigen bijdrage

Sinds 2015 vallen begeleiding en dagbesteding onder de Wmo. Met een indicatie van vóór 2015, had u in 2015 nog recht op dezelfde tarieven als in eerdere jaren. Dit overgangsrecht is gestopt op 31 december 2015.  Hierdoor kan uw eigen bijdrage hoger worden. Vanaf 2016 wordt uw eigen bijdrage namelijk berekend met het uurtarief dat de gemeente voor deze vormen van Wmo-ondersteuning heeft bepaald.
U betaalt per periode van 4 weken echter nooit meer dan de maximale periodebijdrage die het CAK op basis van uw inkomen en/of vermogen voor u vaststelt.
Op uw beschikking staat wat u maximaal per periode van vier weken moet betalen.
Dit is uw maximale periodebijdrage. De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van:

  • Uw inkomen en uw vermogen.
  • De samenstelling van uw huishouden.
  • Uw leeftijd.
  • De gemeente waar u woont.


Periode: kalenderjaar 2016  bestaat uit 13 perioden.

Lage of hoge eigen bijdrage?

Er zijn twee soorten eigen bijdrage, de lage en de hoge eigen bijdrage.

Aanpassing van de eigen bijdrage 2016
De Belastingdienst geeft uw inkomen en uw vermogen door aan het CAK
Uw eigen bijdrage wordt berekend over uw verzamelinkomen van twee jaar geleden, dus over 2014
Is uw inkomen en/of vermogen sinds 2014 lager geworden? Dan kunt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen.
Hiervoor kunt u het formulier ‘aanpassen eigen bijdrage’ downloaden op onze website www.hetcak.nl.
Kijk hiervoor bij ‘Downloads’. Op het formulier staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

 

https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-8-3-het-inkomen-van-twee-jaar-geleden

 

CAK - periodekalender 2016
PDF – 22,6 KB 318 downloads
CAK- formulier aanpassing maximale periodebijdrage Wmo 2016
PDF – 40,6 KB 272 downloadsCAK Zorgaanbieder

Waarom heeft u als zorgaanbieder te maken met het CAK?

Als zorgaanbieder bent u een belangrijke schakel in de keten. Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om er voor te zorgen dat klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is het belangrijk dat u zorggegevens tijdig, volledig en juist bij het CAK aanlevert. Zonder uw aanlevering van zorguren die de klant heeft ontvangen kan er geen factuur voor de eigen bijdrage worden opgemaakt en verzonden. Op de aanleverkalender  kunt u de snelle, tijde en uiterste aanleverdata zien voor het aanleveren van de zorggegevens.

Tijdige, volledige en juiste aanlevering van zorggegevens heeft zowel voordeel voor de gemeente als de klant, om zo op tijd een correcte factuur ontvangen!  Zo worden facturen met meerdere periodes voorkomen. Ook zal de betaalde eigen bijdrage op tijd aan de gemeente worden afgedragen. De klant ontvangt een factuur op basis van de aangeleverde gegevens van de Gemeente of van de zorgaanbieder.
Factuur CAK

Nieuwe klanten ontvangen over het algemeen de eerste factuur 2 maanden na aanlevering van de gevevens bij het CAK.
Aanleveren gegevens

Als zorgaanbieder levert u zorggegevens aan via ons Extranet.
U kunt dit op twee manieren doen: via de ZA Standaard of via de applicatie CORFU.
De ZA Standaard is bedoeld voor aanlevering van grote klant- en productiegegevens.
U kunt ZA bestanden aanleveren via het Ketenportaal.
CORFU staat voor CAK Online Registratie Functionaliteit en is bedoeld om op eenvoudige wijze gegevens per klant aan te leveren.
Via deze webapplicatie kunt u vanuit iedere willekeurige locatie zorggegevens direct in ons systeem registreren en raadplegen.