MJ Zorgadministratie voor zorgboerderijen

Wet maatschappelijke ondersteuning - Wlz - jeugdwet , ZZP Administratie

MJ Zorgadministratie komt als zzp-er op locatie of voor thuiswerk

Werkzaam in de omgeving gemeente Raalte - gemeente OlstWijhe - gemeente Deventer

Gemeente Dalfsen, gemeente Ommen, gemeente Hellendoorn behoren tot de mogelijkheden


Jouw administratieve last minimaliseren zodat jij je kunt richten op jouw passie, namelijk het verlenen van kwalitatief goede zorg

Het bijhouden van zorgadministratie kan complex en tijdrovend zijn, vooral in de snel veranderende gezondheidszorg. MJ Zorgadministratie ondersteund bij de optimale inrichting van het elektronisch cliënt dossier, de uitvoering van het berichtenverkeer via Vecozo en het uitvoeren van interne controles van de zorgdossiers en de daaraan gekoppelde declaraties en facturen.

MJ Zorgadministratie verzorgt declaratie- en facturatieprocessen en geeft proactief advies voor verbetering van zorgadministratieve processen.
Zij zorgt ervoor dat verkoopfacturen van geleverde zorg op de juiste manier ingeboekt worden in de financiële administratie van jouw financiële klanten.

 

Jaarverantwoording
Het verantwoordingsproces van jouw zorgadministratie is essentieel om ervoor te zorgen dat de financiële transacties en de geleverde zorg in overeenstemming zijn met de regelgeving en de contractuele afspraken. MJ Zorgadministratie is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving waardoor zij kan bijdragen aan de juiste financiële en administratieve verantwoording van jouw geleverde zorg

 

Ondersteuning en support van software
MJ Zorgadministratie biedt uitgebreide ondersteuning bij het beheer en optimalisatie van zorgadministratiesoftware. Zij begrijpt de complexe behoeften van de gezondheidszorg en kan helpen bij het stroomlijnen van registratie, codering, facturering en rapportageprocessen.
MJ Zorgadministratie biedt maatwerkoplossingen, zorgt voor naleving van regelgeving en helpt bij het minimaliseren van fouten. Met deze ondersteuning kan jouw organisatie efficiënter werken en je concentreren op hoogwaardige zorgverlening.

MJ Zorgadministratie heeft ervaring met

  • Zilliz
  • Nedap
  • Ons
  • Vecozo

 


Wet- en regelgeving zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen.

Er zijn elk jaar veranderingen op het gebied van wetten en regels.

Naast de basisinformatie is het verstandig om voortdurend op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. 

Omdat elke gemeente een eigen beleid heeft, is het bovendien van belang dat u de gemeentelijke website of nieuwsbrieven van uw eigen gemeente goed in de gaten houdt. Vraag uw gemeente hoe zij u informeren over de Wmo en het pgb.

Referentie

De Horsthoeve

Zorgboerderij Klein Canada

Dagbesteding 't Hengeveld

Zorgboerderij 't Hamel

 

Deze zorgboerderijen zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg, hebben allemaal een kwaliteitskeurmerk

Kleinschalige Zorg Salland

Federatie Landbouw en Zorg