Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Privacy Verklaring

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij MajosaDesign

MajosaDesign waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en MajosaDesign zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. MajosaDesign respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen MajosaDesign hebben toegang tot de persoonsgegevens. MajosaDesign neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met MajosaDesign via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Heeten, 3 MEI 2018


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MajosaDesign kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MajosaDesign en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MajosaDesign verstrekt.
MajosaDesign kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam (*)
  • Naam bedrijf (*)
  • Uw adresgegevens (*)
  • Uw telefoonnummer (*)
  • Uw e-mailadres (*)

Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.
MajosaDesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website MajosaDesign maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

2. WAAROM MAJOSA DESIGN GEGEVENS NODIG HEEFT

MajosaDesign verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan MajosaDesign uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht en/of u te informeren over wijzigingen van diensten en producten.

 

3. HOE LANG MAJOSA DESIGN GEGEVENS BEWAART

MajosaDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gaat het om inloggegevens van uw website voor website onderhoud, dan is MajosaDesign genoodzaakt, in overleg met u, deze te bewaren. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.  Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden u gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

 

4. DELEN MET ANDEREN

MajosaDesign verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor;

  • de uitvoering van een overeenkomst met u
  • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MajosaDesign worden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MajosaDesign gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens bevatten geen informatie over u persoonlijk
Wat wordt bijgehouden; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.  


6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar emailadres
MajosaDesign zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MajosaDesign verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MajosaDesign op via emailadres

https://www.majosa.nl is een website van Majosa Design - Marie José 


7. PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van MajosaDesign zijn verbonden. MajosaDesign aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. MajosaDesign adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

 

8. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze onlinedienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.
MajosaDesign is als volgt te bereiken: E-mailadres
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  62285068


Contactpersoon:
Marie Jose