Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Eigen bijdrage voor de Wmo - Per 1 januari 2021

De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,00.
In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten.

Ze kijken niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo.
Ook maakt het niet uit of iemand veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt.
In 2020 betaalt ieder huishouden maximaal € 19 per maand.

Meer informatie over de Wmo in 2020

 

 «   »