Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Algemene voorziening en Maatwerkvoorziening

Algemene en Maatwerkvoorzieningen

De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn.

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning of een scootmobiel.
Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage. 


Let op

U kunt alleen in uw eigen gemeente terecht voor Wmo-ondersteuning. Is uw aanvraag afgewezen?  Dan kunt u dus geen aanvraag indienen in een andere gemeente.

Algemene voorzieningen

Soms bent u geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. 

Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden.

Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • boodschappendienst;
 • ontmoetingsochtenden
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • een maaltijdservice
 • een vervoerspas
 • maaltijdverzorging (ook wel warmemaaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang);
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen.

Maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp.

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

 • individuele begeleiding
 • huishoudelijke hulp
 • scootmobiel
 • dagbesteding
 • ondersteuning van mantelzorgers
 • vervoersvoorziening;
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • beschermde woonplek;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet). Bekijk meer voorbeelden van woningaanpassingen;
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • respijtzorg;
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang)

 

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • Zorg in natura
   U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.
  • Persoonsgebonden budget (pgb)
   U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt.
  • https://www.raalte.nl/kiezen-voor-zorg-in-natura-of-een-persoonsgebonden-budget

  Bekijk ook


  «