Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Extra informatie

Actueel

Wet- en regelgeving zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Als budgethouder wordt u geacht de wet- en regelgeving rondom het pgb te kennen. Omdat elke gemeente eigen beleid heeft is het bovendien van belang dat u de gemeentelijke website of nieuwsbrieven van uw eigen gemeente goed in de gaten houdt. Vraag uw gemeente hoe zij u informeren over de Wmo en het pgb.Brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’

Wat?

Brochure met een eenvoudige uitleg over de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is een uitgave van Kansplus.

Voor wie?

Voor mensen die informatie graag in eenvoudige taal lezen. Zoals mensen met een verstandelijke beperking.

Wat heeft u eraan?

In makkelijk Nederlands worden de vier wetten goed uitgelegd. Bij elke wet staat vermeld welke organisatie de uitvoering verzorgt en hoe die organisatie is te bereiken. Het stappenplan maakt duidelijk hoe het werkt: van het aanvragen van zorg of ondersteuning tot en met het (eventueel) betalen. Ook staat er in de folder hoe u zelf invloed kunt uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen de ze willen en die bij u past.