Wet maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwet

Periodekalender 2020 - Raalte

Periodekalender Gemeente Raalte Dalfsen

Vanaf 1 januari 2021 wordt er alleen nog maandelijks gedeclareerd; daarom vervalt de periodekalender eind 2020.

Belangrijk is dat de informatie over de verwerking van de laatste week (week 53) later volgt in het conversie- en migratieplan. Er moet wel rekening gehouden worden met het afkappen van periode 13 op 31 december 2020.